Články

dochovaných pramenů

 

 

 

 

…5. srpna 1510 bylo správci z důvodu překročení. „Pirnasche Biermeile“ další vaření piva zakázáno. (tzv. Mílové právo, udělované místu panovníkem, zajišťovalo pivovarníkům monopolní výrobu pro nejbližší okolí)

 

Z roku 1622 je zmínka o „podpoření pivního sklípku“ a v roce 1658 se už mluví o „zelené místnosti v pivovaru“,hist.Kartekterá se nachází na zadním nádvoří zámku.

 

Další prameny a potvrzení o vaření piva na zámku najdeme v několika listinách za vyúčtování piva z roku 1686 a v soudních dokumentech z roku 1771 nalezneme i smlouvu o pronájmu pivovaru.

V obchodních knihách domu Juliuse Bernharda von Röhr z roku 1752 jsou zápisy o týdenních dodávkach piva vozených lodí z Mügeln do Drážďan (do obce Mügeln stojicí při Labi bylo z Weesensteinu dopravováno volskými povozy), kde "… bylo v nejvyšších panských kruzích pito".

 Až do přestavby pivovoru na zámeckou kuchyni, do roku 1863, se zde ročně vařilo na 2000 hl piva.

 

 

 

 

 

 

Za vítěze všech tehdejších pijáckých soutěží je považován zámecký zahradník, kterýž je i současným symbolem pro pivovarnickou činnost na Weesensteinu. 

 

grtner266x231

Nechte se od nás zavést do dob nejen minulých!

​